Träfiberisolering

Att använda sig av träfiberisolering är en bra idé. Här berättar vi mer om vad träfiberisolering är, och om fördelarna med träfiber. 

Vad är träfiberisolering?

Träfiberisolering är en byggnadsisolering som består av träfiber. Tack vare att detta isolermaterial är tillverkat av just trä är det förnybart samtidigt som det bidrar med positiva egenskaper såsom en hög densitet och en hög formstabilitet. Under rubriken nedan berättar vi mer om varför detta isolermaterial är särskilt populärt.

Fördelar med träfiberisolering

Fördelar med träfiberisolering

  • Den höga formstabilitenten gör att isoleringen inte ändrar form eller sjunker undan.
  • Den höga densiteten gör att detta isolermaterial erbjuder ljuddämpande egenskaper.
  • Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper som motverkar fukt och mögeltillväxt.
  • Det är enkelt att arbeta med träfiberisolering då det inte kliar, ger utslag eller irriterar huden.
  • Träfiberisolering dämpar och isolerar ljud på ett effektivt sätt.
  • Träfiberisolering har brandskyddande egenskaper tack vare att det är impregnerat med brandhämmande medel.
  • Träfiberisolering har värmefördelande egenskaper vilket ger ett jämnt inomhusklimat.
  • Denna typ av isolering är helt återvinningsbar.

Därför är träfiberisolering så effektivt

En stor anledning till att träfiberisolering är effektivt beror på att detta isolermaterial har ett lambdavärde på 0,038 W/mK, men samtidigt dubbelt så hög kapacitet för värmelagring som mineralull. En hög värmelagringskapacitet ger alltså en låg värmeförlust, vilket medför energibehovet minskar i din villa.
Träfiberisolering är miljövänligt och förnybart

Det råmaterial som används i framställandet av träfiberisolering kommer från spillprodukter i skogsbruket och är således helt förnybart. Träfiberisolering är som vi tidigare nämnt behandlat med brandhämmande medel, men det brandhämmande material som används är pH-neutralt och anses vara skonsamt mot miljön.

Sammantaget ska träfiberisolering klassas som miljövänligt. Främst då det minskar energibehovet i din villa samtidigt som det är såväl miljövänligt som förnybart. 

Vanliga frågor om träfiberisolering:

Träfiberisolering tillverkas av rent trä och har en bra förmåga att hantera fukt.

Fördelarna med träfiber och cellulosan är att det kan hantera fukt(om du stoppar tidningspapper i dina blöta skor så är både skorna och papperet torrt efter några dagar prova det med en syntetisk isolering). Det är även det bästa isoleringsmaterialet för ljud samt att det är ett värmetrögt material dvs det tar lång tid på sommaren för solen att värma upp övervåningen samt att värmen stannar kvar inne på vintern.

Träfiber- och cellulosaisolering är bäst i klassen vad gäller ljudisolering.

Önskar du offert på träfiberisolering?