Stommar i lättbalk

Det är populärt att bygga med stommar i lättbalk. Här berättar vi mer om varför samt att vi ger några exempel på byggprojekt som lämpar sig särskilt väl för stommar i lättbalk.

Därför är det populärt att bygga med stommar i lättbalk

Stommar i lättbalk finns i de flesta längder och kan levereras efter era önskemål och behov.

Stommar i lättbalk tillverkas av hållbart konstruktionsvirke och speciella skivmaterial, vilket medför att materialet är och förblir starkt.

Lättbalksstommar har en betydligt lägre vikt jämfört med traditionellt konstruktionsvirke. Det medför bland annat att dessa stommar är lätta att hantera vid byggarbetsplatsen.

Tack vare att stommar i lättbalk har limmade komponenter förblir skevheten och krympningen minimal

Dessa stommar ger en särskilt bra värmeekonomi då man kan hålla köldbryggorna på en minimal nivå. Det medför i sin tur att värmeläckaget hålls nere, och att mindre energi krävs för att värma din byggnad.

Stommar i lättbalk kräver mindre råvara vid tillverkningen jämfört med traditionella trästommar, vilket betyder att din byggnads miljöpåverkan minimeras. 

Som rubriken säger kan stommar i detta material levereras håltagna med hög precision. Att arbeta med håltagna stommar är effektivt tack vare att färre ledningsdragningar och rörkrokar krävs vid byggprocessen. 

Lättbalksstommar vrider och flyttar sig inte, vilket innebär att du som bygger inte behöver göra några dyra efterjusteringar. Med traditionellt virke finns det nämligen en ökad risk för ojämnheter med bland annat knarr i golv, värmeläckage och otätheter som följd. 

Du kan använda stommar i lättbalk till i princip alla byggen

Du kan använda stommar i lättbalk till i princip alla byggen

Stommar i lättbalk kan användas för att uppföra bland annat:

  • Villor (upp till 8 våningar)
  • Garage
  • Skärmtak
  • Friggebodar
  • Attefallshus
  • Carportar
  • Altaner
  • Industrilokaler 
  • Skolor 
  • Kontor

Vanliga frågor om lättbalk:

Den främsta fördelen med att bygga med lättbalk är att vikten är lägre än traditionella balkar samt att materialåtgången mindre. En annan fördel med lättbalkar är att de ger minimala köldbryggor vilket förbättrar isoleringsmöjligheterna och på sätt minskar uppvärmningskostnaden. 

Ja, lättbalkar är minst lika starka som traditionella balkar/stommar.

Vi anpassar givetvis längd, vinklar samt särskilda önskemål för just ert projekt.

Har du frågor om att bygga med lättbalk?