Sprutisolering

Här berättar vi mer om fördelarna med sprutisolering, om du kan sprutisolera själv samt vilka faktorer som påverkar priset.

Fördelar med att använda sprutisolering

Fördelar med att använda sprutisolering

  • Det bildas inga skarvar mellan köldbryggor och isolering vid sprutisolering.
  • Det går snabbt att sprutisolera när du anlitar fackmän.
  • Det krävs i regel endast minimalt förarbete innan sprutisoleringen.
  • Sprutisolering ger en fuktavvisande isolering som håller tätt. 
  • Ett tätt klimatskal skapas vilket medför att energieffektiviteten ökar.
  • Sprutisolering kan användas på många ställen såsom vind, tak, källare, garage. Ishallar, sporthallar, maskinhallar, lagerlokaler och badhus är exempel på byggnader som lämpar sig särskilt bra för sprutisolering. 
  • Sprutisolering ger en isolering med en lång hållbarhet.
  • Det material vi använder vid sprutisolering är miljövänligt och innehåller inga frätande ämnen, skadliga fibrer eller skadliga gaser.

Du kan inte sprutisolera själv

Som rubriken säger är det en dålig idé att sprutisolera utan vår hjälp. Du behöver alltså kontakta ett företag som är experter inom sprutisolering, förslagsvis oss för att resultatet ska bli idealt.

Viktiga anledningar till att du inte ska sprutisolera själv består av att speciell utrustning krävs samt att speciella kunskaper krävs. De speciella kunskaper som krävs innefattar bland annat att man måste veta hur isolerblandningen ska blandas ihop och hur man får isoleringsmaterialet att krypa in och svälla upp på rätt ställen.

Faktorer som påverkar priset

Det är svårt att ge dig ett exakt svar på hur mycket du behöver betala för sprutisolering. Men viktiga faktorer som påverkar priset inkluderar bland annat hur tjock sprutisolering som krävs, hur stor yta som ska isoleras och vilken typ av skum som ska användas. Det finns sprutisolering med öppna och stängda celler

Vid sprutisolering utomhus används oftast isolerande material med slutna fibrer som har en särskilt hög densitet och därför ger en särskilt hög isoleringsförmåga. Vid sprutisolering inomhus används öppen cell-isolering som har en lägre densitet samtidigt som isoleringsegenskaperna hålls på en mycket bra nivå.

Det finns sprutisolering med öppna och stängda celler

Vid sprutisolering utomhus används oftast isolerande material med slutna fibrer som har en särskilt hög densitet och därför ger en särskilt hög isoleringsförmåga. Vid sprutisolering inomhus används öppen cell-isolering som har en lägre densitet samtidigt som isoleringsegenskaperna hålls på en mycket bra nivå.

Önskar du offert på sprutisolering?