Tilläggsisolering

Att tilläggsisolera är ofta en bra idé. Här berättar vi bland annat varför många väljer att tilläggsisolera, samt vilka fördelar du får ta del av om du tilläggsisolerar. 

Viktiga fördelar med att tilläggsisolera

Många väljer att tilläggsisolera för att den isolering som finns idag är otillräcklig, eller helt enkelt för dålig. Om man har en isolering som inte är tillräckligt effektiv uppstår stora värmeförluster i byggnaden. Det betyder i sin tur att uppvärmningskostnaderna är stora, men att de samtidigt blir betydligt lägre med en mer effektiv isolering. På sikt kommer du spara pengar på att skaffa en bättre isolering, främst tack vare att uppvärmningskostnaderna minskar. Andra viktiga fördelar med att tilläggsisolera inkluderar att byggnaden får bättre luft tack vare att luftcirkulationen förbättras. När du tilläggsisolerar minskar du även risken för att såväl fukt som mögel får fäste i din bostad.

Då behöver du tilläggsisolera

Du behöver inte tilläggsisolera om din bostad är nybyggd, det vill säga byggd enligt dagens krav som finns på energieffektivitet. Nedan ger vi dig exempel på när det sannolikt är en bra idé att tilläggsisolera. 

Bostäder som är byggda innan 1950-talet är ofta helt oisolerade eller isolerade med ineffektiva isolermaterial såsom torv och spån. Dessa bostäder behöver i princip alltid tilläggsisoleras.

Bostäder som är byggda mellan 1950 och 1970 har oftast en tunn isolering på mindre än 10 cm, vilket absolut inte uppfyller dagens energikrav. Värt att tänka på är även att isolering från denna tidsperiod oftast är sliten och eventuellt hoptryckt och/eller deformerad, vilket gör att den fungerar sämre än tidigare. 

Bostäder som är byggda mellan 1970 och 1990 har i regel en isolering som har en tjocklek på 20 cm. Men även om den ökade tjockleken på isoleringen är tacksam lever isolering från denna tidsperiod sällan upp till dagens energikrav. Även här är det alltså en bra idé att tilläggsisolera.

Bostäder som är byggda efter 1990 har i regel en tillräckligt tjock och effektiv isolering, så en tilläggsisolering är oftast inte nödvändig om du inte märker att isoleringen inte är tillfredställande.

Vanliga frågor om tilläggsisolering:

En rekommenderad tjocklek av ett golvs isolering är 200 mm.

Med diffusionsöppet byggande kan du isolera en timmervägg på både in och utsidan.

Går du i tankarna på att tilläggsisolera?