Lösullsisolering

Vi erbjuder lösullsisolering, även kallad ”blåsisolering” som är en modern och effektiv metod för att isolera villor och flerfamiljshus.

Isolera med lösullsisolering

Vi erbjuder lösullsisolering, även kallad ”blåsisolering” som är en modern och effektiv metod för att isolera villor och flerfamiljshus. Lösullsisolering består av små isolerings partiklar, vanligtvis tillverkade av återvunnet tidningspapper eller träfiberisolering som blåses in i väggar, vindar, tak eller golv för att fylla utrymmen och skapa en tät och energieffektiv isolering.


En av de stora fördelarna med lösullsisolering är dess förmåga att anpassa sig till olika utrymmen och former. Isoleringen blåser man in i utrymmet som man skall isolera, exempelvis väggar, tak, golv eller vindsutrymmen. Små hålrum och vinklar där det annars kan vara svårt att komma åt att isolera med vanlig konventionell isolering löser man enkelt när man använder lösull. Att få en helt sömlös isolering minskar risken för kalluft att tränga in och värme att läcka ut. Detta bidrar till att förbättra isoleringen och därmed öka energieffektiviteten i byggnaden

Fördelarna med lösullsisolering

Fördelarna med lösullsisolering

Fördelarna med lösullsisolering begränsar sig inte bara till energieffektivitet. Den kan även bidra till att förbättra ljudisoleringen i en byggnad, då den kan minska buller från omgivningen och därmed skapa en mer bekväm inomhusmiljö. Dessutom är lösullsisolering en miljövänlig metod, eftersom den är tillverkad av återvunna material och är biologiskt nedbrytbar.

Installationen av lösullsisolering utförs av certifierade installatörer för att säkerställa korrekt utförande och resultat. Det är viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt för att få ett optimalt resultat och maximal energibesparing i din fastighet.

Effektiv och miljövänlig metod

Sammanfattningsvis är lösullsisolering en effektiv och miljövänlig metod för att isolera villor och andra byggnader. Den kan förbättra energieffektiviteten, ljudisoleringen och skapa en mer bekväm inomhusmiljö. Genom att anlita oss som en certifierad installatör kan vi säkerställa att isoleringsarbetet utförts på ett korrekt sätt som ger ett hållbart resultat i generationer

Vanliga frågor om lösullsisolering:

Lösulls kostar från 150 kr per kvadratmeter(m2) inklusive arbetskostnad och material. Sedan beror det givetvis på hur tjockt lager av isolering som behövs för att få en effektiv energibesparing.

Nej, att isolera krypgrunden med lösull går inte. Däremot går det att isolera golvbjälklaget underifrån om utrymme finns. Alternativt river man upp golvet ovanifrån och isolerar riktigt från grunden med lösull.

Lösull fungerar utmärkt i gamla golv med runda åsar. Fördelarna med lösull är att den tätar runt åsarna samt att du får ett helt golv utan skarvar i isoleringen. På så vis undviker man golvdrag och kalla golv.

Mindre utrymmen går det bra att isolera själv för hand. För utrymmen större än 10 kvadratmeter(m2) samt väggar, snedtak och vindar bör dock arbetet utföras av en utbildad installatör.

Ja, det går att isolera trossbotten med lösull om det finns finns utrymme. Alternativt river man upp golvet ovanifrån och isolerar riktigt från grunden med lösull.

Fördelen med lösull är att det går fort att installera. Du får inga skarvar i isoleringen, den fyller alla små utrymmen runt åsar och takstolar och minskar därmed risken för drag och kallras.

Sågspån sätter ihop sig med tiden vilket gör att luften försvinner och isoleringsförmågan minskar. Lösullen däremot behåller sin förmåga att hålla kvar luften i materialet och på så vis bibehålls isoleringsförmågan i generationer.

Nästan all isolering har ett lambdavärde på 0,36 det som är viktigt är hur värmetrög isoleringen är. Dvs hur lång tid det tar innan värmen har gått igenom isoleringen. En viktig faktor som påverkar värmetrögheten är vilken densitet du har i isoleringen. En felaktig installation av isoleringen påverkar den faktorn. Cellulosa eller träfiber ska installeras med mellan 28-32kg/m3. Det skiljer sig gentemot andra typer av isolering som oftas installeras med 9-11kg/m3 dvs mycket mindre materiel/m3.

Önskar du offert på lösullsisolering?