Vindsisolering – tilläggsisolering av vindar

Att tilläggsisolera vinden skapar ett bättre inomhusklimat samt ger ett mindre värmeutsläpp och på så sätt sänker uppvärmningskostnaderna.

Tilläggsisolera din vind och få bättre inomhusklimat

Rätt vindisolering är en viktig aspekt när det kommer till att upprätthålla en energieffektiv och bekväm inomhusmiljö i ett hus. Isolering av vindar spelar en avgörande roll i att förhindra värmeläckage, kyla och luftdrag, vilket i sin tur bidrar till att minska uppvärmningskostnader och skapa en behaglig atmosfär i hemmet.

Vindsisolering handlar om att skapa en termisk barriär som förhindrar att kall luft tränger in i huset och att varm luft läcker ut. Isolationsmaterialet, som kan vara i form träfiber eller cellulosa(papper) hjälper till att behålla den uppvärmda luften inomhus och hindrar den kalla utomhusluften från att tränga in.

Att tilläggsisolera vinden är en investering som inte bara minskar energiförbrukningen utan också förbättrar boendekvaliteten med bättre inomhusklimat och minskar miljöpåverkan.

Hur mycket isolering behövs på vinden?

Hur mycket isolering behövs på vinden?

För att få en tillfredsställande isoleringsförmåga bör det finnas totalt ca 500 mm isolering inklusive den gamla isoleringen. Både träfiber och cellulosa går att använda när du skall isolera vinden. Vilket material som är bäst att använda för just din vind kan vi med vår expertis rekommendera när vi gör inspektionen. Men generellt sett är de bägge materialen likvärdiga att använda när det gäller isolering av vindar.

Om den gamla isoleringen är fuktpåverkad så måste den tas bort annars kan den gamla finnas kvar. På vinden bör man förvara så lite prylar som möjligt för att minska påverkan på klimatet på vinden.

Ventilation & fukt på vinden

Vi gör alltid en besiktning av er vind innan vi påbörjar arbetet och ser då även till så att vinden har en tillfredsställande ventilation. Ventilationen på vinden är viktig för att ventilera ut eventuell kondens/fukt.

Vilka är då fördelarna med att isolera vinden?

Energieffektivitet:

Att isolera vinden minskar värmeförlusten genom taket och bidrar därmed till att minska energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av huset. Detta leder i sin tur till lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

Komfort:

Genom att förhindra att kall luft tränger in i huset skapas en jämnare och behagligare inomhusmiljö. Kalla drag och temperaturvariationer minimeras, vilket gör att boendet blir mer komfortabelt.

Hållbarhet:

Vindsisolering bidrar till att förlänga livslängden på takkonstruktionen genom att minska de extrema temperatur variationerna som taket utsätts för. Det minskar risken för fuktintrång och kondensbildning som kan leda till skador på takkonstruktionen.

Ljudisolering:

Träfiber men även cellulosaisolering har en bra förmåga att dämpa ljud från omgivningen, vilket skapar en lugnare inomhusmiljö och minskar ljudgenomsläppet från exempelvis regn på plåttak osv.

Hälsosammare inomhusklimat: 

En väl isolerad vind behåller värmen i huset på vintern och minskar värmeförlusterna. Inomhusklimatet på sommaren förbättras som regel också.

Vanliga frågor om vindsisolering:

En rekommenderad tjocklek på en vindsisolering är totalt 500 mm. Har du 200 mm befintlig isolering så går det utmärkt att fylla på med 300 mm träfiber/cellulosa för att få totalt sett 500 mm isolering på vinden.

Kostnaden för att isolera vinden på ett hus varierar beroende på befintlig isolering samt vilka förarbeten osv som behöver göras. Men kostnaden för att isolera en vind ligger normalt sett på från 18 000 kr ex moms.

Önskar du offert på vindsisolering?