Isolering med miljövänlig lösull

Cellulosaisolering

Vi erbjuder isolering som är miljövänlig, klimatsmart och effektiv. Vi tillhandahåller även kompletta byggsystem med tätskikt och tejp som behövs för att bygga sunda, energisnåla, fukt- och brandsäkra byggnadskonstruktioner.


Isoleringen vi använder oss av är energieffektiv och med det minskar dina uppvärmningskostnader. Det är en hållbar, smart och ekonomisk investering för dig.

Det fungerar bra för både det nya huset samt det gamla.


Cellulosaisolering

Vi använder oss av isolering som heter isEco Cellulosaisolering Lösull, som är gjort av återvunna svenska tidningar. isEco tillverkas i Sverige, i en av världens modernaste fabriker för miljöanpassad isolering. Det är också Nordens största tillverkare av cellulosaisolering.

Isoleringen är baserat på trä, som kommer genom gamla tidningar. Genom det får man bra fördelar som ex. det är CO2 neutralt och helt förnyelsebart, ger ett högt brandmotstånd och det har förmåga att hantera fukt. Trä är ett av det mest miljövänligaste materialen som finns.

Om du använder dig av isolering av återvunnet trä får du en massa fördelar, ex:

Effektiv


Genom lösull går arbetet både enkelt och fort. Det gör att du sparar pengar och tid.Isolering


Vi kan isolera hela huset. Vind, golv, vägg, tak samt snedtak. isEco Cellulosaisolering har klassledande isoleringsförmågor.


Prisvärd


Med alla fördelar får man prisvärd isolering, allt från isoleringsförmågor till hållbarheten.

Byggsystem

Läs mer om lösullisolering,

byggsystem, isEco.

Läs mer om byggsystem >

Miljön

Vår isolering är återvinningsbar och använder sig av biologiska material. Det innehåller inga skadliga fibrer eller kemikalier

Läs mer om miljö >