Hunton Nativo Träfiberisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering är en bra val av isolering för miljön. Isoleringen är baserat på trä och är en restprodukt från produktionen av byggmaterial. Träflisorna efter produktionen tas hand om och produceras till isolering.


Virket vid produktionen är PEFC™-certifierad* skogsbruk. Skogsbruket kommer från norska skogar och består mesta dels av gran. Materialet är behagligt och åldringsbeständig. Isoleringen kommer vara genom flera generationer.

*Certifierad skogsbruk vid skrivet tillfälle 2021